1. S akceptáciou ochrany osobných údajov a odoslaním formulárov na stránkach www.vysavacehusky.sk súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a kontaktovaním zo strany prevádzkovateľa prostredníctvom telefonických, textových, elektronických alebo iných komunikačných nástrojov za účelom odpovedania na váš dopyt, odoslaním obchodnej ponuky, zbieraní dát pre sledovanie návštevnosti stránky  www.vysavacehusky.sk oslovenia zákazníkov prostredníctvom kontaktného formuláru.
  2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: T.M.Age Slovakia spol. s r.o., Hviezdoslavova 281/20, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 45 599 106 DIČ: 2023043913 IČ DPH: SK2023043913
  3. Príjemca osobných údajov bude v každom prípade len naša spoločnosť, neposkytujeme osobné údaje tretím stranám.
  4. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to odoslaním žiadosti na e-mail: info@vysavacehusky.sk
  5. Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje
  6. Údaje neukladáme do žiadnej databázy. Všetky údaje využívame len na odoslanie ponuky ako odpoveď na Váš dopyt na našej stránke