Doživotná záruka

HUSKY posúva vnímanie centrálneho vysávača od obyčajného spotrebiču ku skutočnej investícii, ktorá zvyšuje hodnotu stavby a užívateľa chráni pred neočakávanými výdavkami v budúcnosti. Záruku 25 rokov poskytuje na agregát priamo výrobca.

Unikátna doživotná záruka garantuje záruku počas celej doby životnosti prístroja, ktorá je stanovená na 25 rokov. Priemerný vysávač obmeníme v našej domácnosti za tento čas štyri až päťkrát.

Kovová konštrukcia centrálnych vysávačov HUSKY v sebe spája dokonalý dizajn a maximálnu odolnosť. Robustné telo vysávača obsahuje priemyslový motor s technológiou nezávislého chladenia Bypass, ktorá spoločne s celokovovým prevedením zaručuje odolnosť aj pri vysokej záťaži.

Unikátna záruka 25 rokov

Registráciu vášho vysávaču na 25 ročnú záruku si urobíte pohodlne na našej stránke v sekcii Registrácia záruky.

Doživotná záruka = Záruka 25 rokov

Doživotnou zárukou je myslená životnosť prístroja, ktorá bola stanovená výrobcom Nuera Air, Canada na 25 rokov. Táto záruka sa vzťahuje na celý prístroj okrem spotrebného materiálu (napr. filtračné vrecká, výmenné uhlíky, atď.)

Prvých 5 rokov sú náhradné diely pre záručné opravy poskytované zadarmo vrátane práce a dopravy k zákazníkovi.

Ďalších 20 rokov sú poskytované náhradné diely zadarmo, pričom práca a doprava spojená so servisom sú už hradené v zmysle platného cenníku.

Výrobca Nuera Air, Canada poskytuje na výrobky tzv. Doživotnú záruku. Doživotnou zárukou sa rozumie záväzok výrobcu poskytnúť nový náhradný diel výrobku, u ktorého sa prejaví výrobná alebo materiálová vada v čase životnosti výrobku. Výrobca poskytne nový náhradný diel úplne zadarmo, koncový zákazník hradí iba vlastné náklady spojené s uplatnením práv z Doživotnej záruky (náklady na zaslanie náhradného dielu a náklady na výmenu poškodeného dielu za nový)

Práva z Doživotnej záruky môže koncový zákazník uplatniť u výrobcu priamo alebo prostredníctvom výhradného dovozcu.

Počas 60 mesiacov od dátumu dodania výrobku koncovému zákazníkovi zabezpečí výhradný dovozca, v prípade uplatnenia práv z Doživotnej záruky, vybavenie nároku koncového zákazníka z Doživotnej záruky, prepravu náhradného dielu i výmenu poškodeného dielu za nový bezodplatne.

Záruka na sady príslušenstva PREMIUM je naviac tiež úplne ojedinelá a platí v dĺžke trvania 5 rokov. Táto záruka platí iba pri zakúpení príslušenstva spolu s vysávačovým agregátom so zárukou 25 rokov. V prípade zakúpenia príslušenstva samostatne sa uplatňuje štandardná záruka 2 roky.

Životnosťou výrobku (vysávačovej jednotky HUSKY) sa rozumie doba 25 rokov od dátumu dodania výrobku koncovému zákazníkovi. Životnosťou príslušenstva Premium sa rozumie doba 5 rokov od dátumu dodania tohto príslušenstva koncovému zákazníkovi.

Podmienkou poskytnutia Doživotnej záruky je vykonanie registrácie koncového zákazníka do programu Doživotnej záruky najneskôr do 2 mesiacov od dátumu dodania výrobku koncovému zákazníkovi. Ďalej je nutná pravidelná 5-ročná prehliadka prístroja. V prípade zmeškania lehoty pre registráciu, prípadne nevykonanie 5-ročnej prehliadky stráca koncový zákazník právo na poskytnutie tzv. Doživotnej záruky.

Registrácia do programu Doživotnej záruky sa uskutočňuje riadnym vyplnením tzv. Zákazníckej karty, ktorá je dostupná na našej webovej stránke (www.vysavacehusky.sk). Registráciu je možné vykonať interaktívnym vyplnením Zákazníckej karty priamo na webovej stránke, alebo zaslaním vyplnenej karty doporučenou listovou zásielkou na našu kontaktnú adresu alebo e-mailom na zaruka@vysavacehusky.sk.


Upozornenie na obmedzenie a vylúčenie záruky 25 rokov:

V prípade použitia iného ako originálneho náhradného dielu, príslušenstva alebo spotrebného materiálu (napr. filtračných vreciek) môže dôjsť k ukončeniu predĺženej záruky.

Záručný a pozáručný servis v SR zabezpečuje výhradný dovozca výrobkov HUSKY a tiež firma T.M.Age Slovensko spol. s r.o., prípadne preškolení zmluvní partneri.